Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
Intertek
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, INTERTEK Group
2021.07.02
full-screen

Cheery Huang
Vincent Fan
Erica Wu
Nick Wang
Topsale Sản Phẩm
tủ lạnh
Freezer
Microwave Oven&Oven
900,00 US$ - 1.300,00 US$/Đơn vị
48.0 Đơn vị(Min. Order)
280,00 US$ - 350,00 US$/Đơn vị
61.0 Đơn vị(Min. Order)
55,00 US$ - 80,00 US$/Đơn vị
313.0 Đơn vị(Min. Order)
53,00 US$ - 73,00 US$/Đơn vị
718.0 Đơn vị(Min. Order)
39,00 US$ - 45,00 US$/Đơn vị
1180.0 Đơn vị(Min. Order)
500,00 US$ - 535,00 US$/Đơn vị
55.0 Đơn vị(Min. Order)
700,00 US$ - 800,00 US$/Đơn vị
26.0 Đơn vị(Min. Order)
95,00 US$ - 125,00 US$/Đơn vị
146.0 Đơn vị(Min. Order)
270,00 US$ - 320,00 US$/Đơn vị
50.0 Đơn vị(Min. Order)
70,00 US$ - 80,00 US$/Đơn vị
110.0 Đơn vị(Min. Order)
68,00 US$ - 86,00 US$/Đơn vị
100.0 Đơn vị(Min. Order)
130,00 US$ - 160,00 US$/Đơn vị
144.0 Đơn vị(Min. Order)
85,00 US$ - 100,00 US$/Bộ
154.0 Bộ(Min. Order)
420,00 US$ - 520,00 US$/Đơn vị
15.0 Đơn vị(Min. Order)
55,00 US$ - 70,00 US$/Đơn vị
220.0 Đơn vị(Min. Order)
50,00 US$ - 69,00 US$/Đơn vị
300.0 Đơn vị(Min. Order)
30,00 US$ - 40,00 US$/Đơn vị
556.0 Đơn vị(Min. Order)

French Door/Side by Side Refrigerator

Double/Single door Refrigerator

150,00 US$ - 260,00 US$/Đơn vị
345.0 Đơn vị(Min. Order)
116,00 US$ - 132,00 US$/Đơn vị
146.0 Đơn vị(Min. Order)
214,00 US$ - 288,00 US$/Đơn vị
105.0 Đơn vị(Min. Order)
79,00 US$ - 129,00 US$/Bộ
300.0 Bộ(Min. Order)
40,00 US$ - 80,00 US$/Đơn vị
384.0 Đơn vị(Min. Order)